ZEUS Down tube sticker WHITE NOS! BX46A 661 - 12/20/20 RK11

€12.88

ZEUS Down tube frame sticker NOS!