RAZESA VINTAGE 80's Seat tube WORLD CHAMPION Stripe Transfer with WHITE ( R ) LOGO NOS! BXC00B23

Sale!
€5.77 €3.99

RAZESA VINTAGE 80's Seat tube WORLD CHAMPION Stripe  Transfer with WHITE ( R ) LOGO NOS!