RAZESA VINTAGE 80's Seat tube WORLD CHAMPION Stripe Transfer with yellow ( R ) LOGO NOS! BXC00B22

€6.77

RAZESA VINTAGE 80's Seat tube WORLD CHAMPION Stripe Transfer with yellow ( R ) LOGO NOS! BXC00B22

€6.77

ZEUS VINTAGE 80's Seat tube WORLD CHAMPION Stripe Transfer with yellow ( R ) LOGO NOS!