*SHIMANO EXAGE MOTION Brake caliper set Smoke blue finish BX56 - 2/17/19

€36.99

SHIMANO EXAGE MOTION Brake caliper set with SMOKE BLUE Finish Short reach recessed mounting NOS!