SR SAKAE ROYAL Stem handlebar CLAMPING bolt MINT BXC00J25

€3.99

SAKAE SR ROYAL Stem handlebar CLAMPING hardware MINT! 100% ORIGINAL.